Taigazine

Vegetarisme in opmars

Vegetarische voeding wordt steeds populairder, wereldwijd en bij alle lagen van de bevolking. In alle landen en culturen zijn er in de loop der eeuwen altijd individuen en groepen geweest die hebben gewezen op het belang van een vegetarische voeding en het zelf ook in de praktijk hebben gebracht. Historische figuren als Socrates, Plato, Boeddha, Michelangelo, Rubens en Gandhi waren overtuigde en actieve vegetariërs. Tegenwoordig is vrijwel iedereen nu wel overtuigd van de waarde van een vegetarische, vleesloze voeding.

In het Oosten, met name in Indië, zijn er grote groepen van de bevolking die uit religieuze en traditionele overwegingen (lees verplichtingen) vegetariër zijn. In het westen is de eerste grote ‘vegetarische’ golf gekomen op het einde van de 19e eeuw, ondermeer onder impuls van bewegingen als de theosofie. Er waren toen al vegetarische restaurants in bijvoorbeeld Groot Brittannië en Duitsland. Deze golf heeft zich dan stilletjes verder uitgebreid in het begin van de 20e eeuw.

Maar de tweede en belangrijkste golf kwam natuurlijk in de jaren 60. De hippie-beweging bracht toen heel wat in beweging: aandacht voor ecologie en natuur, dierenrechten, de ganse vrouwenbeweging, democratische rechten, alternatieve en zachte therapiën, yoga, meditatie, individuele spiritualiteit, enz. Het vegetarisme hoorde daar als vanzelfsprekend bij.

Ook heel wat efficiënte alternatieve therapieën, met name die met betrekking tot kanker, zijn vegetarisch van aard. Zelfs de mainstream medische wereld erkend nu volmondig het belang van fruit, groenten, volle granen en plantaardige proteïnen in de voeding. Dit was zo’n 20 jaar geleden nog niet het geval. Toen werd daar nog om gelachen. Ook nu is er nog een die-hard conservatief (lees angstig) deel van de bevolking dat met achterhaalde, pseudo-argumenten hun eigen kleine wereldje wil beschermen tegen de overduidelijke dagdagelijkse en ook wetenschappelijk en medisch ondersteunde positieve resultaten van een vegetarische voeding.

Het is de bedoeling van een beschaving dat ze zichzelf mettertijd steeds meer probeert te verfijnen. Naast het logische respect - en de rechten die dat met zich meebrengt - voor vrouwen, kinderen en ouderen is er nu een groter respect voor dieren. En dit is natuurlijk ook één van de belangrijkste pijlers van het vegetarisme. Heel wat mensen vinden het vanzelfsprekend dat je dieren respecteert, en hen dus niet dood. De bewering van een deel van de mainstream wetenschappers dat dieren geen gevoel zouden hebben wordt door steeds meer mensen (vooral bezitters van huisdieren!) al lang niet meer geaccepteerd.

Lees hier onze vaste pagina over vegetarisme met en paar van de argumenten die pleiten voor deze voedingswijze.