Taigazine

Het 'Multiversum'

Iedereen kent het woord 'universum'. Het betekent min of meer: de kosmos met alles daarin - sterren, zonnen, planeten, zonnestelsels, melkwegstelsels, enz.

De laatste jaren gebruikt men meer en meer ook (als aanvulling) het woord 'multiversum'. Het (ons) universum is in deze context slechts één van de meerdere universums die bestaan in de diverse dimensies. De oude schriften uit India (de Veda's) noemen deze werelden, universums en dimensies 'loka's'.

Deze universums (het multiversum dus) bevatten ook meerdere beschavingen, wat logisch is. Voor we geboren worden verblijven we in één van die universums (de/een astrale wereld) en bij het 'overlijden' keren we daarnaar terug.

Heen en weer reizen tussen twee of meerdere universums is mogelijk door astraal reizen (uittredingen, BDE's, enz). Contact is ook mogelijk door middel van telepathie, dromen, EVP en ITC, echte mediums, enz.

Ook het UFO-verschijnsel (dat wel degelijk echt is) is kennelijk te situeren in deze multiversum- context. Diverse beschavingen uit meerdere universums zijn duidelijk (al) in staat om door middel van een heel geavanceerde technologie heen en weer te reizen tussen twee of meerdere dimensies.

De kwantumfysica houdt dit zeker voor mogelijk. De mens zal in de toekomst ook, zonder twijfel, over deze mogelijkheden beschikken en zo van wereld-burgerschap naar een echt kosmisch burgerschap evolueren. Maar er is eerst nog wat werk aan de winkel...