Taigazine

De Magneetgenerator: Bijna kostenloze energie voor iedereen.

Door de hoge energieprijzen en ook gedreven door een groter milieu-bewustzijn wordt er heel wat onderzoek gedaan naar mogelijk nieuwe energiebronnen. Sommige mensen zijn hier reeds lange tijd mee bezig en hebben heel positieve resultaten. Eén van de interessantste alternatieve energiebronnen is de magneetgenerator ('magnetic generator'). In Australië is men op het vlak van alternatieve energie heel aktief. Denken we maar aan het gebruik van zonne-energie en het verdere onderzoek ernaar die in dat land plaats vinden. Maar ook de magneetgenerator is er in volle ontwikkeling. Er zijn een aantal protoypes ontwikkeld en er zijn ook reeds modellen op de markt.