Taigazine

Jiddu Krishnamurti, een groot spiritueel leraar.

Jiddu Krishnamurti was (is) één van de belangrijkste spirituele leraars uit de recente gescheidenis. Hij werd geboren in 1895 in Madanapalle (bij Madras, India). In 1986 overleed hij in Ojai; (California, VS).

Als jong kind werd hij samen met zijn jongere broer Nitya (Nityananda) ‘ontdekt’ en begeleid door C.W. Leadbeater en Annie Besant. Zij waren de toenmalige leiders van de Theosophical Society, een nog steeds actieve spirituele organisatie met afdelingen over de hele wereld. Krishnamurti (en in mindere mate ook Nitya) werd opgeleid om een ‘wereldleraar’ te worden.

In augustus 1929 echter bedankt Krishnamurti voor deze rol en heft hij, tijdens een kamp in Ommen, Nederland, de Order of the Star in the East op, de organisatie die speciaal was opgericht om zijn rol voor te bereiden. Nitya was reeds overleden in 1925.

Sindsdien wijst Krishnamurti de mens om zijn individuele verantwoordelijkheid en vraagt hem steeds kritisch zichzelf, de maatschappelijke, politieke en religieuze structuren onder ogen te zien met wat hij soms noemde ‘de vlam van aandacht’ (‘flame of attention’).

Krishnamurti wijst erop dat spiritualiteit een ‘padloos land’ (‘pathless land’) is. Georganiseerde religie is zelf één van de grootste hindernissen voor ons spiritueel inzicht. Hij vraagt iedereen zich – door dit inzicht – te bevrijden van religieuze, politieke, patriotische en nationalistische keurslijven. Religieuze, nationalistische en andere kunstmatige scheidingen zorgen er juist voor dat mensen zich in kampen opsplitsen en – vroeg of laat – vanuit die gescheidenheid elkaar gaan bestrijden. De meeste conflicten en oorlogen in de menselijke geschiedenis zijn op deze gronden ontstaan.

Alleen persoonlijke inzicht, verantwoordelijkheid en inzet kunnen dit tij keren. Dit noemt Krishnamurti de ‘enige revolutie’ (‘only revolution’).

Krishnamurti hechtte ook veel belang aan een opvoeding en onderwijs die gebaseerd zijn op inzicht en niet op dwang of conditionering. Daarom richtten hij en zijn medewerkers ook een reeks scholen en centra op in Europa, Amerika en Azië.

De boeken, CDs en DVDs van Krishnamurti zijn een absolute must voor diegenen die hun spiritualiteit willen verdiepen en niet bang zijn zichzelf in een spiegel tegen te komen. Meer info: www.jkrishnamurti.org